عجیب دنیایست و عجیب چرخشی از روزگار دیده ام در مدتی اندک!

و چرا باز به آرزوها دل میبندم نمیدانم؟

و چرا باز بعضی وقتها غرور در این دنیای بی ارزش سرتاپایم را می گیرد نمیدانم؟

و چرا...!!!

خوش به حال آنهایی که سبک رفته اند و بدا به حال چون منی اگر بخواهم همینطور باقی بمانم و کوله بارم را پرتر از تهی کنم!

.

.

.

دلتنگی یعنی حال من!

منبع : . |رفته ها!
برچسب ها :